برنامه‌نویسی در پایتون – بخش یازدهم

آخرین بار، به شما قول دادم که مهارت XMLمان را به کار بریم تا طلاعات آب‌وهوایی را از یک وبسایت بدست آوریم و آن را در یک ترمینال نمایش دهیم. خوب، زمان آن فرا رسیده است.

ادامه خواندن برنامه‌نویسی در پایتون – بخش یازدهم

برنامه‌نویسی در پایتون – بخش دهم

شما احتما درباره‌ی اصطلاح XML شنیده‌اید. ممکن است، گرچه، ندانید که آن چیست. XML تمرکز درس‌مان در این بخش خواهد بود. هدف این است:

  • برای آشنا کردن شما با اینکه XML چیست.
  • برای نشان دادن اینکه چطور فایل‌های XML را در برنامه‌های خودتان بخوانید و بنویسید.
  • شما را دفعه‌ی بعد برای یک پروژه‌ی نسبتا بزرگ XML آماده کند.

ادامه خواندن برنامه‌نویسی در پایتون – بخش دهم