دانلود Criminal Case 2.8.1 برای آندروید

کرایمینال کیس – شماره یک در بازی های رایگان اشیای پنهان! آیا آماده هستید تا پرونده های جنایی را حل کنید. این بازی را نصب کنید و کشف کنید که چه کسی رزا ولف را کشته است…

به پلیس گریمزبورو بپیوندید تا یک سری از پرونده های جنایی را در این بازی اشیای پنهان و ماجراجویی جذاب حل کنید. صحنه‌های جنایت را برای سرنخ ها بازرسی کنید، مظنونین را برای پرسش بیاورید و مدارک را تحلیل کنید تا قاتلین را دستگیر کنید. آیا آماده‌اید تا مهارت‌های کارآگاهی‌تان را ثابت کنید؟

ویژگی ها:

  • صحنه‌های جنایت را در یک شهر ترسناک و فاسد بازرسی کنید
  • با دوستانتان بازی کنید تا بهترین کارآگاه برای همیشه شوید
  • سرنخ ها را امتحان کنید و نمونه ها را آنالیز کنید تا برای مدارک جستجو کنید
  • شاهدین و مظنونین را بازجویی کنید
  • عدالت را در حق قاتل جاری کنید

برخی از آیتم های بازی همچنین با پول حقیقی می توانند خریداری شوند. اگر این ویژگی را نمی خواهید می توانید خرید درون اپی را در تنظیمات دستگاهتان غیرفعال کنید.

دانلود: مدیافایر