برنامه نویسی در C – بخش چهارم

در مقاله‌ی چهارم این سری، من موضوع مهمی را معرفی خواهم کرد که هر برنامه‌نویس C باید بر آن مسلط شود، چون می‌تواند باعث یک مشت مشکل شود: تخصیص حافظه‌ی دینامیک. نامؤفق شدن در به کارگیری و فهم تخصیص حافظه‌ی دینامیک (و اشاره‌گرها) به درستی باعث نشت‌های حافظه و نواقص برنامه می‌شود (Segmentation Fault مشهور را به عنوان مثال درنظر بگیرید).

ادامه خواندن برنامه نویسی در C – بخش چهارم

برنامه نویسی در C – بخش سوم

تا اینجا خیلی خوب. حالا این سومین بخش در این سری است، و قبلا باعث پیشرفت زیادی شدیم. مقاله‌های قبلی توضیح دادند که چطور در کد با تعریف توابع فکر کنیم. این مقاله احتمالا سخت‌ترین در این قسمت خواهد بود؛ اینجا ما چیزهایی را لمس خواهیم کرد که تقریبا ویژه‌ی C هستند: مفهوم اشاره‌گرها. C یک زبان برنامه‌نویسی است که نزدیک زبان اسمبلی زندگی می‌کند، و در زبان اسمبلی شما اغلب زمان خود را در جابجایی داده به اطراف می‌گذرانید، اما برای انجام آن، نیاز دارید تا بدانید که داده در کجا واقع شده، در نتیجه نیاز داریم تا آدرس آن در حافظه را بدانیم. و این درست این است که اشاره‌گر چیست. یک اشاره‌گر آدرسی در حافظه‌ی شماست، نه چیزی بیشتر، نه چیزی کمتر. اما وقتی دارید با C کار می‌کنید، به این نتیجه می‌رسید که اشاره‌گرها همه‌جا هستند. پس، بعد از تسلط بر توابع و اشاره‌گرها، باید قادر باشیم تقریبا هر چیزی را مدیریت کنیم.

ادامه خواندن برنامه نویسی در C – بخش سوم

برنامه نویسی در C – بخش دوم

در نخستین مقاله در این سری، یاد گرفتیم که سیستم‌مان را پیکربندی کنیم و یک برنامه را کامپایل و اجرا کنیم که اصلا هیچ چیز مفیدی نشان نمی‌دهد، اما مجبور بودیم از جایی شروع کنیم. این مقاله برای برنامه‌نویسان تازه‌کار از اهمیت بزرگی برخوردار است چون در اینجا ما مقداری تفکر در کد را معرفی خواهیم کرد. این مقاله توابع، حلقه‌ها، و تصمیم‌سازی، را از منظر C معرفی خواهد کرد. گرچه این باید واضح باشد که غیرممکن است که در این مقاله‌های کوتاه کامل شود – هدف اصلی هر کدام ایجاد مقداری پایه است، و به افراد یک نقطه‌ی شروع برای ادامه مسافرت‌شان می‌دهد.

ادامه خواندن برنامه نویسی در C – بخش دوم

برنامه‌نویسی در C – بخش نخست

این مقاله بخش نخست از یک سری است که با زبان برنامه‌نویسی C سرگرم خواهیم شد. در نخستین مقاله، ما زبان C و برخی مفاهیم برنامه‌نویسی کامپیوتر را به کاربران تازه‌کار معرفی خواهیم کرد . با این روش، کاربران بی‌تجربه باید قادر باشند تا این سری را دنبال کنند و به مرحله‌ای برسند که باید قادر باشند تا برنامه‌های ساده‌ی C را بنویسند و بفهمند. زمانی که اصول زبان توضیح داده شد، ما مفاهیم جدید، تکنیک ها و اصول متوسط تا پیشرفته‌تر را – با مثال – معرفی خواهیم کرد. من بدین وسیله قول می‌دهم که این کار را به بهترین روش انجام خواهم داد و پرش‌های خیلی بلند برنمی‌دارم و مفاهیم جدید را وقتی که با آن‌ها برخورد کنیم، توضیح خواهم داد. اگر خواننده‌ای دچار مشکل شود و یا ناموفق شود که به طور مناسب چیزهای خاص را بفهمد، لطفاً بی‌میل نباشد تا با من تماس برقرار کند.

ادامه خواندن برنامه‌نویسی در C – بخش نخست