برنامه نویسی در پایتون – بخش ۲۵

شماری از شما درباره مقالات برنامه نویسی GUI نظر داده‌اید و اینکه چقدر از آن‌ها لذت برده اید. در مقام پاسخ به آن، ما شروع می‌کنیم تا به یک GUI toolkit متفاوت به نام Tkinter نگاه بیندازیم.این روش رسمی برای انجام برنامه نویسی GUI در پایتون است. Tkinter برای مدتی حضور داشته است و به خاطر اینکه ظاهری قدیمی دارد بازخورد نسبتاً بدی دریافت کرده است. این قضیه تازگی‌ها عوض شده، پس من فکر کردم که ما با آن فرآیند فکری بد مبارزه کرده ایم.

ادامه خواندن برنامه نویسی در پایتون – بخش ۲۵

برنامه‌نویسی در پایتون – بخش دوازدهم

در آخرین جلسه‌مان، ما به API از wunderground نگاهی انداختیم، و مقداری کد نوشتیم تا شرایط فعلی را دریافت کنیم. در این دفعه، ما به قسمت پیش‌بینی API رسیدگی خواهیم کرد. اگر شانسی نداشته اید تا به دو بخش آخر درباره‌ی XML نگاهی بیندازید، و بخصوص آخری، ممکن است بخواهید، پیش از آن که جلو بروید آنها را مرور کنید.

ادامه خواندن برنامه‌نویسی در پایتون – بخش دوازدهم

برنامه‌نویسی در پایتون – بخش نهم

اگر شما در هر چیزی شبیه من هستید، تعدادی از موزیک های موردعلاقه تان را در کامپیوترتان به شکل فایل های MP3 دارید. وقتی شما کمتر از ۱۰۰۰ فایل موسیقی دارید، نسبتا آسان است تا آنچه را دارید و کجا هستند را به یاد بیاورید. من، از سوی دیگر، خیلی بیشتر از آن دارم. در یک زندگی گذشته، من یک دی جی بودم و بیشتر موزیکم را در چند سال قبل تبدیل کردم. بزرگترین مشکلی که داشتم فضای دیسک بود. حالا بزرگترین مشکل من به خاطر آوردن آنچه که دارم و جای آنهاست.

در این قسمت و قسمت بعدی ما به ساخت یک کاتالوگ برای فایل های MP3 مان نگاه می اندازیم. ما همچنین نگاهی به تعدادی مفاهیم جدید پایتون به علاوه ی ملاقات دوباره ی مهارت های دیتابیس مان می اندازیم.

ادامه خواندن برنامه‌نویسی در پایتون – بخش نهم