برنامه‌نویسی در پایتون – بخش دوازدهم

در آخرین جلسه‌مان، ما به API از wunderground نگاهی انداختیم، و مقداری کد نوشتیم تا شرایط فعلی را دریافت کنیم. در این دفعه، ما به قسمت پیش‌بینی API رسیدگی خواهیم کرد. اگر شانسی نداشته اید تا به دو بخش آخر درباره‌ی XML نگاهی بیندازید، و بخصوص آخری، ممکن است بخواهید، پیش از آن که جلو بروید آنها را مرور کنید.

ادامه خواندن برنامه‌نویسی در پایتون – بخش دوازدهم

برنامه‌نویسی در پایتون – بخش یازدهم

آخرین بار، به شما قول دادم که مهارت XMLمان را به کار بریم تا طلاعات آب‌وهوایی را از یک وبسایت بدست آوریم و آن را در یک ترمینال نمایش دهیم. خوب، زمان آن فرا رسیده است.

ادامه خواندن برنامه‌نویسی در پایتون – بخش یازدهم

برنامه‌نویسی در پایتون – بخش دهم

شما احتما درباره‌ی اصطلاح XML شنیده‌اید. ممکن است، گرچه، ندانید که آن چیست. XML تمرکز درس‌مان در این بخش خواهد بود. هدف این است:

  • برای آشنا کردن شما با اینکه XML چیست.
  • برای نشان دادن اینکه چطور فایل‌های XML را در برنامه‌های خودتان بخوانید و بنویسید.
  • شما را دفعه‌ی بعد برای یک پروژه‌ی نسبتا بزرگ XML آماده کند.

ادامه خواندن برنامه‌نویسی در پایتون – بخش دهم