هزینه اعتبار تجاری

فرمول هزینه اعتبار تجاری:

cost of trade credit = (1 + (discount % / (1 – discount %))^(365/days past discount) – 1

از این فرمول در آزمون اصول بازار سرمایه استفاده می شود

مثال:

یک شرکت اعلام می‌کند که اگر مشتریان حساب خود را ظرف 10 روز تسویه کنند می‌توانند از %2 تخفیف بهره‌مند شوند، در غیر این صورت باید ظرف 30 روز کل مبلغ را پرداخت کنند. هزینه اعتبار تجاری (trade credit) برای مشتریان در صورت خرید غیر نقدی تقریبا برابر است با: (منظور از خرید غیرنقدی پرداخت پول شرکت بعد از روز سی‌ام است).

  • 27/9%
  • 43/5%
  • 44/6%
  • 33/7%